Avis Legal

OBJECTE:

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis de: Joan Suriol i Bofill, (Agent Exclusiu d'Occident) amb NIF: 35016783L i domicili a c/Manel Farrés nº 69, local 3. Codi Postal 08173 Sant Cugat del Vallès.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual del web: www.suriol.cat, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts són titularitat de Joan Suriol i Bofill (d'ara endavant, “El Propietari del web”), a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El web www.suriol.cat, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals “El Propietari del web” són titulars o legítimes llicenciatàries o tenen permís.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals de aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici del “Propietari del web”.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L´incompliment d´aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel vostre compte i risc, l'usuari podrà descarregar o fer còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial del “Propietari del web”, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del “Propietari del web”.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi “El Propietari del web”, presentar les pàgines web de www.suriol.cat, o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials duna altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:

El "Propietari del web” no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per lús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través seu.

SERVEI:

El "Propietari del web” es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts que s'hi inclouen.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de www.suriol.cat i al “Propietari del web”, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina web de www.seguroscatalana.org.es implica l'acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts al lloc web de www.suriol.cat poden dirigir a pàgines web de tercers. El Propietari del web” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre “El Propietari del web” i les persones o entitats titulars de aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

LLEGIR LA POLÍTICA DE PRIVADESA

LLEGIR LA POLÍTICA DE COOKIES